top of page
Sök
  • ceciliaaldven

Samfällighet = momspliktig verksamhet

En skrivelse som Skatteverket har gått ut med ger ett besked att alla samfälligheter som erbjuder en tjänst mot en avgift ska redovisa moms för avgiften. Skatteverket anser att en samfällighet som fortlöpande förvaltar gemensamhetsanläggningar mot ersättning bedriven en självständig ekonomisk verksamhet, vilket är utgångspunkten för att en verksamhet ska vara momspliktig. Det som kan vara bra att känna till är att om samfälligheten inte uppnår i en omsättning på 30 000 SEK per år går samfälligheten under mindre företag och behöver därmed inte momsregistrera sig. Förslag finns att omsättningsbeloppet från 1 juli 2022 kommer att höjas till 80 000 SEK.


Mer information finns att läsa på länken nedan

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/407454.html?date=2022-02-15

23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page