top of page
Sök
  • ceciliaaldven

Sänkt arbetsgivaravgift


Riksdagen har beslutat om sänkt arbetsgivavgift för personer som är mellan 18-23 år under perioden januari 2021 till och med mars 2023. Sänkningen går från 31,42% till 19,73 % och gäller för månadslön upp till 25 000 SEK i månaden.


För personer mellan 15-18 år är det en endast

ålderspensionsavgift som utgår dvs 10,21 % för ersättningar upp till 25 000 SEK i månaden.


Ytterligare ett beslut har fattats för sänkning av arbetsgivaravgifter för personer mellan 18-23 under perioden juni-augusti 2021. Beslutet innebär att endast ålderspensionsavgiften ska utgå dvs 10,21 %.

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

En skrivelse som Skatteverket har gått ut med ger ett besked att alla samfälligheter som erbjuder en tjänst mot en avgift ska redovisa moms för avgiften. Skatteverket anser att en samfällighet som for

Inlägg: Blog2_Post
bottom of page