top of page
Sök
  • ceciliaaldven

Förenade Kungariket
Svårt att hitta information om Storbritannien? Försök med Förenade Kungariket. I officiella sammanhang har Sverige ändrat namnet från Storbritannien till Förenade Kungariket. Det gjordes i samband med Storbritanniens utträde från EU.


3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

En skrivelse som Skatteverket har gått ut med ger ett besked att alla samfälligheter som erbjuder en tjänst mot en avgift ska redovisa moms för avgiften. Skatteverket anser att en samfällighet som for

Inlägg: Blog2_Post
bottom of page